A cell-based high-throughput screening method to directly examine transthyretin amyloid fibril formation at neutral pH

Mitsuharu Ueda, Masamitsu Okada, Mineyuki Mizuguchi, Barbara Kluve-Beckerman, Kyosuke Kanenawa, Aito Isoguchi, Yohei Misumi, Masayoshi Tasaki, Akihiko Ueda, Akinori Kanai, Ryoko Sasaki, Teruaki Masuda, Yasuteru Inoue, Toshiya Nomura, Satoru Shinriki, X. Tsuyoshi Shuto, Hirofumi Kai, Taro Yamashita, Hirotaka Matsui, Merrill D. BensonYukio Ando

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A cell-based high-throughput screening method to directly examine transthyretin amyloid fibril formation at neutral pH'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds