A Network-Based Framework for Mining High-Level Imaging Genetic Associations

Hong Liang, Xianglian Meng, Feng Chen, Qiushi Zhang, Jingwen Yan, Xiaohui Yao, Sungeun Kim, Lei Wang, Weixing Feng, Andrew J. Saykin, Jin Li, Li Shen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Fingerprint Dive into the research topics of 'A Network-Based Framework for Mining High-Level Imaging Genetic Associations'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences