A neurosphere-derived factor, cystatin C, supports differentiation of ES cells into neural stem cells

Takeo Kato, Toshio Heike, Katsuya Okawa, Munetada Haruyama, Kazuhiro Shiraishi, Momoko Yoshimoto, Masako Nagato, Minoru Shibata, Tomohiro Kumada, Yasunari Yamanaka, Haruo Hattori, Tatsutoshi Nakahata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

32 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A neurosphere-derived factor, cystatin C, supports differentiation of ES cells into neural stem cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences