BH3-only protein bid participates in the Bcl-2 network in healthy liver cells

Hayato Hikita, Tetsuo Takehara, Takahiro Kodama, Satoshi Shimizu, Atsushi Hosui, Takuya Miyagi, Tomohide Tatsumi, Hisashi Ishida, Kazuyoshi Ohkawa, Wei Li, Tatsuya Kanto, Naoki Hiramatsu, Lothar Hennighausen, Xiao Ming Yin, Norio Hayashi

Research output: Contribution to journalArticle

16 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'BH3-only protein bid participates in the Bcl-2 network in healthy liver cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences