Correction to: Efficacy of electro-acupuncture and manual acupuncture versus sham acupuncture for knee osteoarthritis: Study protocol for a randomised controlled trial (Trials (2019) 20 (79) DOI: 10.1186/s13063-018-3138-x)

Jian Feng Tu, Jing Wen Yang, Lu Lu Lin, Tian Qi Wang, Yu Zheng Du, Zhi Shun Liu, Hui Hu, Jing Jie Zhao, Xiao Gang Yu, Chun Sheng Jia, Jun Wang, Tong Wang, Ya Quan Hou, Xuan Zou, Yu Wang, Jia Kai Shao, Li Qiong Wang, Zhang Sheng Yu, Cun Zhi Liu

Research output: Contribution to journalComment/debate

1 Scopus citations

Abstract

After publication of the original article [1], the authors have notified us that the Trial registration number NCT03274713 should be replaced by NCT03366363 in the Abstract section of the paper.

Original languageEnglish (US)
Article number204
JournalTrials
Volume20
Issue number1
DOIs
StatePublished - Apr 10 2019
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Medicine (miscellaneous)
  • Pharmacology (medical)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Correction to: Efficacy of electro-acupuncture and manual acupuncture versus sham acupuncture for knee osteoarthritis: Study protocol for a randomised controlled trial (Trials (2019) 20 (79) DOI: 10.1186/s13063-018-3138-x)'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Tu, J. F., Yang, J. W., Lin, L. L., Wang, T. Q., Du, Y. Z., Liu, Z. S., Hu, H., Zhao, J. J., Yu, X. G., Jia, C. S., Wang, J., Wang, T., Hou, Y. Q., Zou, X., Wang, Y., Shao, J. K., Wang, L. Q., Yu, Z. S., & Liu, C. Z. (2019). Correction to: Efficacy of electro-acupuncture and manual acupuncture versus sham acupuncture for knee osteoarthritis: Study protocol for a randomised controlled trial (Trials (2019) 20 (79) DOI: 10.1186/s13063-018-3138-x). Trials, 20(1), [204]. https://doi.org/10.1186/s13063-019-3338-z