Loss of FKBP5 Affects Neuron Synaptic Plasticity: An Electrophysiology Insight

Bin Qiu, Yuxue Xu, Jun Wang, Ming Liu, Longyu Dou, Ran Deng, Chao Wang, Kent E. Williams, Robert B. Stewart, Zhongwen Xie, Wei Ren, Zhenwen Zhao, Weinian Shou, Tiebing Liang, Weidong Yong

Research output: Contribution to journalArticle

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Loss of FKBP5 Affects Neuron Synaptic Plasticity: An Electrophysiology Insight'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences