Meta-analysis added power to identify variants in FTO associated with type 2 diabetes and obesity in the Asian population

Yun Liu, Zhe Liu, Yiqing Song, Daizhan Zhou, Di Zhang, Teng Zhao, Zhuo Chen, Lan Yu, Yifeng Yang, Guoyin Feng, Jun Li, Jie Zhang, Simin Liu, Zuofeng Zhang, Lin He, He Xu

Research output: Contribution to journalArticle

80 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Meta-analysis added power to identify variants in FTO associated with type 2 diabetes and obesity in the Asian population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences