Radiosynthesis of a carbon-11 labeled tetrahydrobenzisoxazole derivative as a new PET probe for γ-secretase imaging in Alzheimer's disease

Zhidong Xu, Caihong Miao, Fugui Dong, Limeng Jia, Wei Li, Min Wang, Wenqing Liu, Qi Huang Zheng

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Radiosynthesis of a carbon-11 labeled tetrahydrobenzisoxazole derivative as a new PET probe for γ-secretase imaging in Alzheimer's disease'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy