Reduction of FHIT gene expression in primary lung cancer

Yun Wang, Qinghua Zhou, Shangfu Zhang, Liang Cheng, Lunxu Liu, Lu Li, Zhu Wu, Guowei Che, Jianjun Qin

Research output: Contribution to journalArticle

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reduction of FHIT gene expression in primary lung cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences