Rnd3/RhoE Modulates Hypoxia-Inducible Factor 1α/Vascular Endothelial Growth Factor Signaling by Stabilizing Hypoxia-Inducible Factor 1α and Regulates Responsive Cardiac Angiogenesis

Xiaojing Yue, Xi Lin, Tingli Yang, Xiangsheng Yang, Xin Yi, Xuejun Jiang, Xiaoyan Li, Tianfa Li, Junli Guo, Yuan Dai, Jianjian Shi, Lei Wei, Keith A. Youker, Guillermo Torre-Amione, Yanhong Yu, Kelsey C. Andrade, Jiang Chang

Research output: Contribution to journalArticle

17 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rnd3/RhoE Modulates Hypoxia-Inducible Factor 1α/Vascular Endothelial Growth Factor Signaling by Stabilizing Hypoxia-Inducible Factor 1α and Regulates Responsive Cardiac Angiogenesis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences